Читомо > Новинки до Книжкового Арсеналу-2015 > Мистецькі видання

Мистецькі видання

Інсценізація українського авангарду 1910-1920 років

Стенд: А25

Інсценізація українського авангарду 1910-1920 років, Мирослава Мудрак, Тетяна Руденко, запрошені куратори. – К.: РОДОВІД, 2015. – 276 с.

«Інсценізація українського авангарду 1910-1920 років» – це двомовний каталог (англійською та українською мовами) до однойменної унікальної виставки, що проходить з лютого по вересень 2015 року в Українському музеї у Нью-Йорку (The Ukrainian Museum) («Staging the Ukrainian Avant-Garde of the 1910s and 1920s»). Всі твори надані Музеєм театрального, музичного та кіномистецтва України. Це перша публікація, присвячена темі виходу авангарду за рамки живопису, появі авангардних візій на театральній сцені і кіноекранах, вона є результатом ґрунтовних досліджень авангарду в мистецтві, саме в контексті української сцени.

Ціна: 1250 грн

Codex Seraphinianus. Луиджи Серафини

Номер стенду: C26

Codex Seraphinianus. Луиджи Серафини. — К. : Laurus, 2014. – 239 c.: илл.

В 1976 году 27-летний итальянский художник, архитектор и дизайнер Луиджи Серафини начал рисовать энциклопедию воображаемых объектов и существ. На полке причудливых книг она стоит стоит где-то между «Естественной историей» Плиния, «Энциклопедией» Дидро и д’Аламбера и «Алисой в стране чудес». А самое необычное — она написана не знакомым языком, а «заумными» письменами-криптограммами.

Это одна из наиболее филигранных и живописных книг в истории, исполненная страсти к познанию внешнего и внутреннего мира. Что такое реальность, смысл и пределы человеческого воображения? «Серафинский кодекс» в один момент сделал скучными традиционные сoffee-table альбомы.

Українська академія мистецтва

Номер стенду: A25

Українська академія мистецтва: Історія заснування та фундатори, автор розвідки Олена Кашуба-Вольвач, керівник проекту Лідія Лихач. – К.: РОДОВІД, 2015. – 272с. : іл.

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВА: історія заснування та фундатори» – це дослідження, хронологічне відтворення перших кроків становлення Академії – від ідеї до відкриття та перших драматичних років існування (1917-1921) . До книги увійшли: наукова розвідка Олени Кашуби-Вольвач «Заснування Української академії мистецтва: березень – грудень 1917 р.»; окремі розділи з творами фундаторів Академії – її перших професорів Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Федора Кричевського, Михайла Бойчука, Миколи Бурачека, Абрама Маневича, Михайлао Жука (передмова Володимира Петрашика); додатки з публікаціями про Академію (Вадима Павловського та Михайла Жука), бібліографію, архівні документи та ін.

Ціна: 600 грн

Anatoliy Kryvolap? and the Ukrainian Subline

Номер стенду: A25

Anatoliy Kryvolap? and the Ukrainian Subline [Анатолій Криволап і українське величне]. — К.: РОДОВІД, 2015. — 116 с., іл. – ISBN 978-966-7845-76-5

Аnatoliy Кryvolap and the Ukrainian Sublime is the first book in the English-language series, Ukrainian Art in Transition, about art and artists in contemporary Ukraine. Ukrainian painter Anatoliy Kryvolap is famous in his own country and sells actively on the international auction block, but his work and history are little known to a wider audience. Anatoliy Kryvlop and the Ukrainian Sublime introduces an English-speaking audience to his vibrant, layered landscapes, detailing Kryvolap’s story as a traditionally trained Soviet artist who broke all the rules, surreptitiously, until independence allowed him to become a symbol of the new Ukraine. A brief biographical essay and critical review of his work by art historian and curator Jennifer Cahn is following by full-color images of his recent

Ціна: 625 грн

Українські деревляні церкви. Михайло Драґан

Номер стенду: А21

Драґан М. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм : в двох частинах / Михайло Драґан ; передм. В. С. Александрович ; прим. В. С. Александрович, В. М. Слободян ; предм.­геогр. покажч., терм. словник В. М. Слободян ; упоряд. О. О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2014. — 450 с. : 273 іл.

Перевидання фундаментального двотомовика Михайла Драґана «Українські деревляні церкви» здійснюється вперше від 1937­го року з доповненнями та усуненням неточностей першого видання. Перший том — текстовий, другий — ілюстративний — налічує більше 150 якісних світлин дерев’яних церков Галичини, зроблених у 1920–1930­ті роки. До видання розроблено примітки; удосконалено предметно­географічний покажчик: розташування населених пунктів приведено у відповідність до сучасного адміністративно­територіального поділу, дати побудови церков уточнено. Книга може бути залучена до навчального процесу.

Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. Стефан Таранушенко

Номер стенду: А21

Таранушенко С. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / Стефан Таранушенко ; переднє слово С. І. Білокінь ; передм., наук. ред., додатки В. В. Вечерський ; упоряд., прим. О. О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2014. — 864 с. ; 1033 іл. — Серія «Слобожанський світ». Випуск 8 

Книга є першим повним виданням рукопису С. А. Таранушенка (1889–1976) «Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України» (1967). До видання вперше увійшов весь ілюстративний ряд (світлини, кресленики, схеми пропорційностей), запланований Автором. Видання донині залишається класичною працею в галузі української дерев’яної сакральної архітектури. У книзі проаналізовано понад 180 пам’яток архітектури, з яких на сьогодні збереглося 16. До книги також увійшли додатки — рецензії на рукопис праці, ілюстрований реєстр збережених пам’яток архітектури та документи, що супроводжували видання книги у видавництві «Будівельник» (Київ, 1976). Розроблено іменний та предметно­географічний покажчики. Видання присвячено 125-­й річниці від дня народження Автора.

Тарас Шевченко. Художник

Номер стенду: A15 

Шевченко Т. Художник : повість. — К. : Мистецтво, 2015. — 384 с., іл. 

У виданні подано автобіографічну повість видатного українського поета і художника Тараса Шевченка (1814 – 1861). Цей літературний твір, написаний російською мовою, розповідає про формування духовного світу естетичних поглядів і переконань митця у період його життя і навчання у Петербурзі 30 – 40­х років XIX ст.
Текстовий матеріал доповнено майже 350 ілюстраціями творів автора, українських, російських та західноєвропейських художників, репродукціями рідкісних документів, світлин тощо.

Мистецтво українських шістдесятників

Номер стенду: А07

Мистецтво українських шістдесятників. Упоряд. Ольги Балашової, Лізавети Герман. — К. : Основи. — 384 ст. 

У квітні видавництво «Основи» за підтримки Stedley Art Foundation презентує книгу «Мистецтво українських шістдесятників», присвячену найяскравішому періоду українського неофіційного мистецтва радянських часів.

Упорядники книги – молоді, але вже відомі в культурній сфері мистецтвознавці Ольга Балашова та Лізавета Герман. Робота над виданням тривала два роки і за цей час в упорядкуванні матеріалів взяли участь понад 70 експертів – мистецтвознавців, дослідників, колекціонерів, художників, їхніх рідних та близьких. Книга включатиме 15 розділів про чільних авторів 1960­х рр, огляд тенденцій того періоду та аналіз їхніх історичних передумов, а також репродукції понад 300 творів живопису, графіки, скульптури і монументального мистецтва, чимало з яких будуть опубліковані вперше.

artarsenal bookforum publish messe