Читомо > Новини > Укладання угоди між автором і видавництвом: поради юриста

Новини

Укладання угоди між автором і видавництвом: поради юриста

10.06.2015 0 Автор:

Укладення авторського договору – один з найперших і найголовніших етапів у роботі автора з видавцем. Саме в ньому прописуються ті умови, від яких залежить, чи все ж таки побачить світ книжка і чи отримає автор від її видання свою законну винагороду. Тож, що потрібно пам’ятати авторам в при укладенні договору з видавництвом та як захистити свої права, якщо їх все ж таки було порушено, Читомо розповіла Альона Проценко, адвокат Правової Групи «Побережнюк і партнери».

Проценко

Чимало авторів, починаючи свою співпрацю із видавництвами, на жаль, не приділяють належної уваги положенням авторських договорів, розраховуючи, мабуть, на добросовісність видавця. Але чимало видавництв працюють за стандартними авторськими договорами, в яких, як правило, захищаються права видавця,  та, разом з тим, ставляться в невигідне положення самі автори.

Зокрема, це стосується положень договору щодо порядку та строків виплати авторської винагороди, переліку прав, які передаються видавництву за договором. Досить часто видавництва включають в авторські договори положення, за яких автор не має права розірвати договір в односторонньому порядку, навіть у разі порушення такого договору видавцем. А отже, дуже важливо уважно читати умови авторських договорів з метою максимального захисту своїх інтересів.

5 правил,

які слід пам’ятати при укладенні договору

1. Угоду між автором і видавництвом потрібно укладати тільки письмово.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» договір між автором і видавництвом, згідно з умовами якого останньому буде передаватися право на використання твору, має укладатися у письмовій формі. Таким чином законодавство встановлює обов’язкову письмову форму для авторських договорів. В той же час, договори про використання (опублікування) творів в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) можуть укладатися в усній формі.

2. В угоді обов’язково вказати чіткий перелік майнових прав, що передаються.

Перш за все, при укладенні авторського договору сторони мають чітко визначитися, які саме майнові права будуть передаватися видавництву, а саме:
— вказати конкретний перелік прав, які в майбутньому буде мати видавництво на підставі такого договору, наприклад, право на опублікування (випуск у світ);
— право на відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
— право на переклад;
— право на переробку, адаптацію, аранжування твору;
— право на публічне виконання тощо.

Write-a-Contract-for-Selling-a-Car-Step-6-Version-2

Зазначення конкретного переліку прав, які передаються за авторським договором, необхідно у зв’язку із тим, що майнові права, які не будуть зазначені в такому договорі, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за автором.

3. Зазначити, чи передається виключне право на використання твору, чи невиключне.

У разі укладення договору про передачу виключного права на використання твору, автор передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, яка, в свою чергу, може дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому, автор не може протягом цього строку передавати іншим особам зазначене право в тій частині, в якій воно передано за договором.

У разі ж укладання договору про передачу невиключного права на використання твору, автор передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах, і при цьому зберігає за собою право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

4. Прописати інші важливі умови.

У договорі між автором і видавцем важливо юридично грамотно прописати взаємні права та обов’язки сторін, вказати термін, на який передаються майнові права (строк дії договору), територію, на яку поширюються такі майнові права.

Особливу увагу необхідно звернути на розмір і порядок виплати авторської винагороди, а також на положення про відповідальність у разі порушення сторонами умов договору.

5. Обов’язково визначити розмір авторської винагороди.

Щодо авторської винагороди, то в цьому випадку необхідно зазначити, що авторська винагорода може визначатися у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином (за погодженням сторін). При цьому законодавством закріплено, що ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Захист прав автора і видавця

Захист особистих немайнових і майнових прав автора може здійснюватися в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

23singur-2-big

Отримання грошової компенсації

Якщо адміністративне і кримінальне законодавство ставлять за свою мету покарання правопорушника, то для автора важливіше припинити дії, що порушують його право, відновити своє порушене право і, наприклад, отримати грошову компенсацію. В даному випадку захист порушеного авторського права необхідно здійснювати в судовому порядку шляхом подання відповідного позову. Важливо відмітити, що судова практика розгляду категорії справ щодо захисту порушеного авторського права йде шляхом захисту прав автора.

Автор має право пред’явити вимогу про стягнення грошової компенсації за порушення свого авторського права. Відповідно до п. 42 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 5 (від 04.06.2010 року), розмір грошової компенсації визначається судом виходячи з позовних вимог, однак не може бути меншим за 10 і не може перевищувати 50 000 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент прийняття рішення по справі. На сьогодні діапазон можливої ??грошової компенсації становить від 12 180 грн до 60 900 000 грн.

Визнання договору недійсним

Також автор може захистити своє порушене право шляхом визнання недійсним в судовому порядку авторського договору. Наприклад, якщо укладений договір суперечить законодавству, укладений не у встановленій формі та ін.

ЗУ «Про авторське право і суміжні права» передбачає, що умови договору, які погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим законодавством, а також умови, які обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи в обумовленій сфері, є недійсними. У зазначених випадках визнавати в судовому порядку такі умови (пункти) договору недійсними немає необхідності – вони є недійсними з моменту закріплення їх у договорі (тобто, за законом).

Ілюстрації Сумана Чоудхури, Wikihow

Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

Соцмережi
artarsenal bookforum publish messe