Читомо > Стандарти > Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг ДСТУ 3814-98

Стандарти

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг ДСТУ 3814-98

23.06.2010 1 Автор:

ДСТУ 3814-98 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ВИДАННЯ. МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА НУМЕРАЦІЯ КНИГ

ИНФОРМАЦИЯ Й ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИЗДАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ НУМЕРАЦИЯ КНИГ

INFORMATION AND DOCUMENTATION. PUBLICATION. INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBERING

Чинний від 2000-01-01

 

міжнародна стандартна нумерація
.

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт установлює вимоги щодо структури, складу, розміщення у книзі Міжнародного стандартного номера книги (International Standard Book Number — ISBN).

– Стандарт призначений для видавців незалежно від їх відомчої підпорядкованості й форм власності, а також для фахівців-книготорговельної, бібліотечної та архівної справи.

.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на державний стандарт України: ДСТУ 3017—95 Видання. Основні види. Терміни та визначення.

.

3. СТРУКТУРА І СКЛАД МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТНОГО НОМЕРА КНИГИ

З 1 Міжнародний стандартний номер книги складається з десяти цифр, які розподіляються на чотири групи цифр:

— ідентифікатор (країни) групи;

— ідентифікатор видавця;

— порядковий ідентифікатор книги;

— контрольна цифра.

3.2 Для позначення цифрової частини ISBN використовують арабські цифри від 0 до 9. -ЛГ Остання цифра ISBN — контрольна — може бути римською цифрою X, що позначає число 10 (див. 3.9).

3.3. Міжнародному стандартному номеру книги передує абревіатура ISBN, яку необхідно відокремлювати від цифрової частини проміжком.

Міжнародний стандартний номер, книги без абревіатури недійсний.

3.4 Кожну цифрову частину необхідно розділяти одну від одної дефісом. Приклад структури ISBN:

ISBN 966-7241-02-5, де

966 -ідентифікатор України;

7241 — ідентифікатор видавця;

02 — порядковий ідентифікатор книги;

5 — контрольна цифра.

3.5 Міжнародні стандартні номери книг розраховує і надає видавцям Національне агентство ISBN

3.6 Ідентифікатор (країни) групи

3.6.1 Ідентифікатор (країни) групи присвоює Міжнародне агентство ISBN. Він позначає країну чи групу країн, об’єднаних за національними, географічними, мовними чи іншими відповідними ознаками.

3.6.2 Україна має тризначний ідентифікатор — 966.

3.7. Ідентифікатор видавця

3.7.1 Ідентифікатор видавця надає Національне агентство ISBN.

3.7.2. Національне агентство ISBN надає видавцям індивідуальні збірні ідентифікатори

Індивідуальні ідентифікатори надають конкретним видавцям.

Збірні ідентифікатори надають різним видавцям, які не мають Індивідуального ідентифіка­тора та видають книги несистематичне.

3.7.3 Кількість цифрових знаків в ідентифікаторі видавця залежить від обсягу книжкових видань, які випускає відповідний видавець. Видавцю з великим обсягом книжкових видань нада­ють ідентифікатор з найменшою кількістю цифрових знаків, а видавцю з малим обсягом книжкових видань — ідентифікатор з найбільшою кількістю цифрових знаків.

3.8 Порядковий ідентифікатор книги

3.8.1 Порядковий ідентифікатор книги служить для ідентифікації конкретного видання.

3.8.2 Кількість цифрових знаків у порядковому ідентифікаторі книги залежить від ідентифі­катора видавця

З 8.3 Видавці, яким надані індивідуальна ідентифікатори, надають порядкові ідентифікатори книг своїм виданням у діапазоні номерів, отриманих ними у Національному агентстві ISBN

Видавцям, яким наданий збірний ідентифікатор, порядкові ідентифікатори книг встановлює Національне агентство ISBN.

З 9 Контрольна цифра

3 9 1 Контрольна цифра служить для перевірки правильності написання цифрової частини міжнародного стандартного” номера книги і завжди являє собою один цифровий знак.

.

4 РОЗМІЩЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТНОГО НОМЕРА КНИГИ

4.1 Міжнародний стандартний номер книги слід розміщувати в нижньому лівому кутку звороту титульного аркуша книги, а у разі відсутності титульного аркуша — під випускними даними

Міжнародний стандартний номер книги повторюють у нижній частині четвертої сторінки обкла­динки (суперобкладинки) чи палітурки у поєднанні зі штрихкодовою позначкою.

4.2 У комплектному виданні Міжнародний стандартний номер книги, спільний для всього комплекту, слід розміщувати внизу зворотної сторони папки, футляра чи обкладинки.

4.3 У комбінованому виданні (згідно з ДСТУ 3017) Міжнародний стандартний номер книги наводять на кожному компоненті цього видання.

4.3.1 На мікроформі Міжнародний стандартний номер книги розміщують на кадрі, що містить прізвище автора твору та його назву, і повторюють на будь-якому пакованні, в якому знаходиться мікроформа.

4.3.2 На платівках (комп’ютерних дискетах, компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах Міжна­родний стандартний номер книги проставляють на ярлику, повторюють його на пакованні чи на будь-якому супровідному документі.

УДК 665.4;006,354

01.140.20

4 Ключові слова: книги, брошури, Міжнародний-стандартний номер книги, видавець, ідентифікатори країни) групи, ідентифікатор видавця, порядковий ідентифікатор книги, контрольна цифра, цифрова частина, індивідуальний ідентифікатор, збірний ідентифікатор

Ідентифікатори найголовніших видавництв України

00   наукова думка

01   веселка

02   національна Академія наук України

03   Фоліо ЛТД

04   Освіта

05   Урожай

06   Либідь

500 Основи

502 Деснянська правда

507 Довіра

573 Обереги

524 Україна

531 Абрис

577 Мистецтво

578 Дніпро

579 Український письменник

580 Феміан

7018           вид–во Олени Теліги

7047           А–Ба–Ба–Га–Ла–Ма–Га

7059           Юрінком

7075           Кобза

7087           Рада

95037         Твім–Інтер

95049         ХХІ вік

Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Комментарі читачів:

  1. Екатерина
    18.02.2012 в 10:32 am

    мне кажеться, что это абсолютно бессмысленные стандарты… все равно никто не придерживаеться всех норм…. это только пустая трата времени!!!!!!!!!!!!!!!!!

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

Соцмережi
Нове з рубрики
artarsenal bookforum publish messe