Читомо > Календар подiй > На Всеукраїнську конференцію запрошують молодих науковців

Календар подiй

На Всеукраїнську конференцію запрошують молодих науковців

20-05-2016 | 11:00
м. Луцьк, Інститут філології та журналістики Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, вул. Винниченка, 30-А, к. 201

Міністерство освіти і науки України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Інститут філології та журналістики Кафедра соціальних комунікацій запрошують викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів. Вас запрошують взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи».

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.

Тематичні напрямки конференції:

 1. Актуальні проблеми теорії та історії комунікації.
 2. Міжкультурна комунікація.
 3. Медіаосвіта.
 4. Медіавпливи на аудиторію.
 5. Особливості сучасного українського медіатексту.
 6. Жанрова палітра сучасного медіадискурсу.
 7. Регіональні ЗМІ: реалії та перспективи розвитку.
 8. Мова ЗМІ в соціокультурному просторі України.
 9. Культура видання: теоретичні аспекти та практичне втілення.

Мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, німецька.

Для участі в конференції потрібно до 1 травня 2016 р. надіслати анкету учасника (взірець додається) та до 20 травня – наукову статтю за адресою: vnu_vsr@ukr.net (продублювати: marija_levchuk@ukr.net).

Наукові статті учасників, надіслані в оргкомітет, будуть опубліковані в науково-практичному журналі «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (cвідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 19772-9572 ПР від 15.03.2013 p.) після роботи конференції. Науково-практичний журнал буде надіслано звичайним листом на адресу (домашню або службову), вказану Вами в анкеті.

Проїзд, харчування та перебування – коштом учасників конференції. Організаційний внесок для усіх учасників конференції – 50 грн (включає витрати на канцтовари, публікацію програми конференції, розсилання науково-практичного журналу).

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання, посада
Організація
Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів):
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання
Службова адреса
Домашня адреса
E-mail, телефони
Назва публікації (тези і/чи наукова стаття)
Секція
Потреба у проекторі
Можливість виступу на пленарному засіданні
Участь у конференції (очна чи заочна)
Потреба у житлі (готель чи гуртожиток; кількість діб проживання)
Дата

Упродовж двох днів після відправлення анкети на участь у конференції на Ваш e-mail буде надіслано повідомлення «Матеріали прийнято». Якщо звіт на підтвердження надісланих матеріалів Ви не отримаєте, відправте листа ще раз або зателефонуйте.

Вимоги до оформлення статей

Рукопис потрібно надіслати в електронному варіанті в режимі doc або rtf, версії word 1997–2003 на адресу: vnu_vsr@ukr.net (продублювати: marija_levchuk@ukr.net).

Назва файлу (латиницею) має відповідати прізвищу автора: (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути відредагований автором.

Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12). Через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (850 знаків) та ключові слова (5–6 слів чи словосполучень) українською, кегль 12. Через рядок – основний текст (кегль 14), через рядок після основного тексту – 12 кеглем – Список використаної літератури (літературу подають за абеткою, 12 кеглем, прямим накресленням; згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.); через відступ – транслітерований список References; через рядок – анотації статті російською та англійською мовами (кожна не менше 850 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом назви статті та ключових слів.

Рекомендовано послуговуватися системами автоматичної транслітерації: програмою транслі¬терації українського тексту латиницею – на сайті; програмою транслітерації російського тексту латиницею – на сайті.

Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.
Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).

Бібліографічні посилання потрібно подавати у квадратних дужках: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15].

Стаття має містити такі положення:

 • постановка наукової проблеми та її значення;
 • аналіз досліджень цієї проблеми;
 • мета і завдання статті;
 • виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
 • висновки та перспективи подальшого дослідження.

Назву рисунка розміщують після самого рисунка, під ним (зліва) слово «Рис. №» виділяють напівжирним курсивом; назва рисунка – прямим напівжирним шрифтом. При використанні таблиць саме слово «Таблиця» потрібно розміщувати справа і виділяти напівжирним курсивом; нижче – назва таблиці прямим напівжирним шифром повинна бути розміщена в центрі. Таблиці нумерують арабськими цифрами.

В кінці статті необхідно подати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, місце роботи, посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний та робочий телефони.

Статті аспірантів і здобувачів потрібно подати з рецензією наукового керівника (електронкою надсилати сканований варіант рецензії з підписом рецензента, завірений печаткою навчального закладу, де він працює).

Статті студентів потрібно подавати у співавторстві з науковим керівником.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не повертаються. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу несе автор статті.

Реквізити на оплату оргвнеску (50 грн для усіх учасників конференції) та наукової статті (вартість – 20 грн за сторінку) оргкомітет повідомить після прийняття матеріалів до друку. Одноосібні статті докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

*

code

Соцмережi
artarsenal bookforum publish messe